Kontakti po službama

Ravnatelj - Igor čičak , prof.

Voditelj odjela za djelovanje u kriznim situacijama

E-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com


Zamjenik ravnatelja - Filip Klipić

Voditelj odjela zdravstvenih djelatnosti

E-mail: klipicf@gmail.com


Poslovni tajnik - Davor Zlovolić

E-mail: tajnistvo.gdcksisak@gmail.comStručni referent odsjeka za dobrovoljno darivanje krvi i prvu pomoć - Ivana Radman

E-mail: iradman.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za zaštitu zdravlja - Rebeka Tubić

E-mail: zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com


Voditelj odjela za psihosocijalnu podršku - Sara Vladić

Stručni referent odsjeka službe traženja

E-mail: koordinator.smjestaj.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za azil i migracije – voditelj odjela za azil i migracije- Kamilia Alashe

Službenik za zaštitu osobnih podataka i službenik za informiranje

E-mail: kamilia.gdck.sisak@gmail.com

E-mail: informiranje.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za volontere - Mateja Marčinko

E-mail: volonteri.gdck.sisak@gmail.com