Kontakti po službama

Ravnatelj:

Igor Čičak

e-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com


Zamjenik ravnatelja:

Filip Klipić

e-mail: klipicf@gmail.com
Odjel i Savjetovalište za djecu i mlade:

Irena Barišić-Milunić

e-mail: irena.mladez@gmail.comOdjel za azil i migracije

Službenik za zaštitu osobnih podataka i službenik za informiranje

Kamilia Alashe

e-mail: kamilia.gdck.sisak@gmail.com

e-mail: informiranje.gdck.sisak@gmail.com


Služba za socijalne djelatnosti:

Mirela Mihaljević

e-mail: mirela.gdck.sisak@gmail.com


Odjel za dobrovoljno darivanje krvi

Željka Harčević

e-mail: zeljka.ddk.sisak@gmail.com


Služba traženja

Ivana Radman

e-mail: iradman.gdck.sisak@gmail.com


Odjel za treću životnu dob:

Ivana Blažević

e-mail: blazevici957@gmail.com


Odjel za volontere:

Donna Vranić

e-mail: donna.mladez@gmail.com


Odjel za prvu pomoć:

Rebeka Tubić

e-mail: rtubic.gdcksk@gmail.com


Odjel za zaštitu zdravlja:

Mateja Marčinko

e-mail: zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com


Odjel za fondove i razvoj:

Ivana Blažević

e-mail: blazevici957@gmail.com


Krizni događaj:

Igor Čičak

Voditelj operacije “Potres Smž” na području odgovornosti GDCK Sisak

e-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com

Sara Vladić

Koordinator smještaja i volontera za krizni događaj “Potres Smž” GDCK Sisak
e-mail: koordinator.smjestaj.gdck.sisak@gmail.com