TKO SMO

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SISAK

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u NN 71/2010.

Statut Hrvatskog Crvenog križa temeljni je akt za rad i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa. Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, a objavljen je u NN 56/2016. Statutom se uređuje rad, djelovanje i ustroj Hrvatskog Crvenog križa i njegovih općinskih, gradskih i županijskih društava.

Statut GDCK Sisak je temeljni akt na kojem Gradsko društvo Crvenog križa Sisak temelji svoje djelovanje, a donijela ga je Skupština Gradskog društva Crvenog križa Sisak 28. prosinac 2021.

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca propisuje minimum uvjeta za izradu statuta nacionalnih društava, te je glavni dokument koji definira prava i obveze sastavnica Pokreta i država stranaka Ženevskih konvencija. Statut također uređuje način rada statutarnih tijela Pokreta, definira način na koji sastavnice međusobno surađuju, kako surađuju s državama strankama Ženevskih konvencija te koja su njihova prava i obveze. Smjernice Međunarodne federacije (policies) omogućuju svim članicama i tijelima Međunarodne federacije djelovanje u postizanju ciljeva misije i referentni su dokumenti za osiguravanje konzistentnog donošenja odluka. Glavna skupština Međunarodne federacije donosi smjernice, te je i 1997. usvojila dokument kojim se smjernice grupiraju u šest poglavlja: programi i usluge, odgovor u situacijama hitnosti, komunikacije i odnosi, institucionalni razvoj, ljudski potencijal i izvori financiranja. Sve smjernice nalaze se na Internet stranicama Međunarodne federacije www.ifrc.org.