Međunarodni odbor i međunarodna federacija

MEĐUNARODNI ODBOR I MEĐUNARODNA FEDERACIJA


Međunarodni odbor Crvenog križa

 jedna od sastavnica Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nepristrana je, neutralna i neovisna organizacija čija je isključivo humanitarna misija zaštititi život i dostojanstvo žrtava rata i unutarnjeg nasilja te im osigurati pomoć. Međunarodni odbor Crvenog križa usmjerava i koordinira međunarodne akcije pomoći koje Pokret vodi u situacijama sukoba. Nastoji spriječiti patnju promicanjem i jačanjem međunarodnog humanitarnog prava i univerzalnih humanitarnih načela. Osnovan 1863. godine, utemeljitelj je Međunarodnog pokreta i jedna od njegovih sastavnica.

Od svojih skromnih početaka Međunarodni odbor Crvenog križa se razvio u operativnu organizaciju, koja djeluje širom svijeta, štiteći i pomažući žrtve oružanih borbi i sukoba. Djeluje u interesu ljudi koji su zbog sukoba ostali bez zaštite: ranjenika, ratnih zarobljenika i civila koji su protjerani iz svojih domova ili žive pod okupacijom.

Uloga Međunarodnog odbora određena je njegovim Statutom i Statutom Pokreta.


Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

sastavnica je Pokreta i međunarodni je savez nacionalnih društava priznatih od Međunarodnog odbora Crvenog križa. Utemeljena je 1919. godine pod imenom “Liga društava Crvenog križa” i to je ime nosila do 1991. godine. Sjedište Međunarodne federacije je u Ženevi. Temeljem svog Ustava Međunarodna federacija ima tri tijela: Glavnu skupštinu, Izvršni odbor, Financijsko povjerenstvo i tri pojedinačne funkcije – predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika. Misija Međunarodne federacije je poboljšati život ugroženih mobilizacijom snage humanosti a njezin rad je usmjeren na četiri temeljna područja djelovanja:

-promocija temeljnih načela Pokreta i humanitarnih vrijednosti
-odgovor na katastrofe
-priprema za djelovanje u katastrofama te
-pomoć u zaštiti zdravlja i socijalnoj skrbi