Azil i migracije

15.4.2022.

Za jedanaestero djece pod međunarodnom zaštitom organizirana je škola plivanja koja se proteklih tjedana održavala na bazenu ŠRC-a Sisak