Zaštita zdravlja

Slika: Zaštita  zdravlja

ODJEL ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

Zdravstveni program GDCK Sisak sastavni je dio Nacionalne strategije i misije kao i Strategije Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca .

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak kroz svoje djelatnosti u proteklom periodu uvidjelo je izrazito veliku potrebu djelovanja na zdravstvenom polju među našim građanima. Određene otegotne životne okolnosti u velikoj mjeri otežavaju kvalitetno funkcioniranje naših građana u psihološkom, socijalnom, ekonomskom i zdravstvenom pogledu.

Tijekom 2017. godine., kroz Zdravstveni program nastojat ćemo podignuti svijest o važnosti usvajanja zdravih stilova života, potaknuti usvajanje zdravih navika života kod djece predškolske dobi, kroz preventivne programe djelovati na bolje psihofizičko zdravstveno stanje građana, ukazati na povezanost stresnog načina života i razvoja različitih nezaraznih bolesti,te nastojati na socijalnoj integracija djece s teškoćama u razvoju.

Program obuhvaća:

Projekt prevencije i smanjenja prekomjerne tjelesne težine
Hrvatski Crveni križ, pa tako i naše gradsko društvo navodi se kao jedan od izvršitelja Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obvezatnog zdravstvenog programa (NN 126/06 i NN 156/08) u skladu s kojim provodi mjere prevencije i suzbijanja od nezaraznih bolesti.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije debljina je postala jedan od vodećih javnozdravstvenih problema među odraslom populacijom. Zbog prekomjerne tjelesne težine mogu nastati komplikacije kao što su degenerativne bolesti zglobova, endokrinološki poremećaji, psihički problemi i dr., stoga Gradsko društvo Crvenog križa Sisak u sklopu Zdravstvenog programa provodi pilot projekt Prevencije i smanjenje prekomjerne tjelesne težine.

Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti zdravih stilova života, odnosno motivirati sudionike da ustraju u smanjenju prekomjerne tjelesne težine i potaknuti ih na promišljanje i važnost prakticiranja redovite tjelesne aktivnosti.

Vanjski suradnici u projektu su dr. med. Natalija Pavlović, koja pohađa doktorski studij nutricionizma i Sportsko rekreacijski centar Sisak.

Mali klub zdravlja
Prevencija bolesti jedna je od ključnih aktivnosti Zdravstvenog programa Gradskog društva Crvenog križa Sisak. Budući da su djeca po prirodi „istraživači“ i uče aktivno kroz iskustvo, naša je zadaća osigurati im mogućnost otkrivanja i učenja kroz igru i različite aktivnosti o važnosti čuvanja vlastitog zdravlja.

Mali klub zdravlja uključuje zdravstveno interaktivne radionice u području zaštite zdravlja, pripreme na izvanredne situacije i humane vrednote s Dječjim vrtićima Sisak Stari i Sisak Novi koje se temelje na Nacionalnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje, kurikulumu Građanskog odgoja i obrazovanja i odobrene su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se provode tijekom cijele pedagoške godine.

 
Edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama
Na poziv osnovnih i srednjih škola s područja grada Siska Zdravstveni program Gradskog društva Crvenog križa Sisak provodi edukativne radionice za djecu osnovne i srednje škole kao i predavanja za njihove djelatnike u skladu s Kurikulumom zdravstvenog odgoja.

Radionice se provode na satovima razrednog odjela u skladu s Planom i programom tekuće pedagoške godine. Moduli koji se provode su Živjeti zdravo i Prevencija ovisnosti.

Prevencija šećerne bolesti
U Republici Hrvatskoj sve je veći broj osoba oboljelih od šećerne bolesti u dobi od 18 do 65 godina. Šećerna bolest je bolest modernog društva s visokom tendencijom rasta među radno aktivnom populacijom. Danas u Republici Hrvatskoj od šećerne bolesti boluje oko 300. 000 ljudi, a pretpostavka je da više od 42% ljudi ne zna da ima Diabetes mellitus. Od iznimne važnosti je otkriti povećane razine šećera u krvi prije razvoja komplikacija.

Radno aktivna populacija u školama tijekom svog rada prolazi kroz veliki stres, stoga je cilj ovog programa uočavanje utjecaja stresa na povećanje razine šećera u krvi tijekom godine. U ovaj program uključene su djelatnici četiri osnovne škole koji prolaze kroz početno, početkom pedagoške godine, i završno, krajem pedagoške godine, mjerenje razine šećera u krvi.

Mjerenje provode volonteri Kluba mladih koji imaju zvanje Medicinske sestre/tehničara kako bi svakom od zaposlenika pristupili individualno i objasnili im uzroke, posljedice i rješenja razvoja moguće šećerne bolesti.

Integracija djece s teškoćama u razvoju
Socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i njihovih vršnjaka koji nemaju posebne potrebe daje mogućnost svoj djeci da uče, igraju se i žive zajedno, te da se razviju u osobe koje razumiju i poštuju jedni druge što prati osnovna načela Crvenog križa.

Brojni istraživači vjeruju da su socijalne interakcije s vršnjacima osnova za razvoj i socijalizaciju djeteta. U najboljem slučaju, ti odnosi mogu doprinijeti najvišim postignućima djeteta te njegovom socijalnom i mentalnom razvoju.

Vodeći se gore navedenim, Zdravstveni program Gradskog društva Crvenog križa Sisak odlučio je u suradnji s Udrugom invaliditeta Sisačko- moslavačke županije- Malom kućom uključiti njihove korisnike u svoje aktivnosti.

Individualnim razgovorom sa svakim roditeljem i djetetom ponaosob razmatramo njihove interesne sfere i u skladu s njima djeci s teškoćama u razvoju nudimo uključivanje u aktivnosti koje tijekom godine provodi Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, a uključuju naše volontere iz Klubova mladih.

Obilježavanje zajedničkih datuma Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Sisak
4.- Svjetski dan zdravlja
6.- Svjetski dan protiv zlouporabe droga
9.-21.9.- Tjedan borbe protiv tuberkuloze
11.-15.12.- Mjesec borbe protiv nikotizma, alkoholizma i ovisnosti o drogama
12.- Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
Aktivnosti se provode u skladu sa smjernicama koje na razini Hrvatske određuje Hrvatski Crveni križ, a uključuje javnozdravstvene tribine i predavanja za građane, edukativne i interaktive radionice za djecu i mlade, javnozdravstvene akcije koje uključuju mjerenje tlaka i šećera u krvi, educiranje građana putem dijeljenja besplatnih brošura i letaka, kratkih priloga u medijima, sportske aktivnosti,…

Samostalno obilježavanje značajnih datuma
3.-12.3.- Svjetski tjedan glaukoma
3.- Svjetski dan Down sindroma
4.- Dan borbe protiv alkoholizma
4.- Svjetski dan autizma
5.- Dan zdravih gradova
5.- Svjetski dan sporta
9.- Međunarodni dan gluhih (zadnja subota u rujnu)
10.- Dan borbe protiv bolesti raka dojke (Dan narcisa/ružičaste vrpce)
Listopad- Mjesec borbe protiv bolesti raka dojke
10.2016.- Svjetski dan hrane
11.- Svjetski dan dijabetesa