Unutarnje ustrojstvo

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Od 1993. Godine Hrvatski Crveni križ član je međunarodnog pokreta Crvenog križa koji broji 185 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SISAK
Djeluje od 1945. godine. Od tada pa do danas Gradsko društvo Crvenog križa Sisak svoje djelatnosti i misiju obavlja kroz različite programe koji se odvijaju u skladu s nacionalnim programima Hrvatskog Crvenog križa i potrebama lokalne zajednice. Programi GDCK Sisak financirani su od Grada Siska.

Adresa: Ulica kralja Tomislava 18 , 44000 Sisak (sjedište i uprava)
Tržnica Caprag Ulica Hrvatskog narodnog Preporoda BB, 44000 Sisak (socijalna samoposluga GDCK Sisak i socijalne usluge za građane) od ponedjeljka do petka od 7:00-15:00 sati
Tel: 095 701 9176 (od ponedjeljka do petka od 8:00 -16:00 sati)
E-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com
OIB: 49661065771


UNUTARNJE USTROJSTVO:


Ravnatelj - igor čičak , prof.
Voditelj odjela za djelovanje u kriznim situacijama
E-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com


Zamjenik ravnatelja - Filip Klipić
Voditelj odjela zdravstvenih djelatnosti
E-mail: klipicf@gmail.com


Poslovni tajnik - Davor Zlovolić

E-mail: tajnistvo.gdcksisak@gmail.com


Stručni referent odsjeka za dobrovoljno darivanje krvi i prvu pomoć - Ivana Radman
E-mail: iradman.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za zaštitu zdravlja - Rebeka Tubić
E-mail: zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com


Voditelj odjela za psihosocijalnu podršku - Sara Vladić
Stručni referent odsjeka službe traženja
E-mail: koordinator.smjestaj.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za azil i migracije – voditelj odjela za azil i migracije- Kamilia Alashe
Službenik za zaštitu osobnih podataka i službenik za informiranje
E-mail: kamilia.gdck.sisak@gmail.com
E-mail: informiranje.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za volontereMateja Marčinko

E-mail: volonteri.gdck.sisak@gmail.comSkupština GDCK Sisak:
Agan Velić, Božo Pinjuh, Dalibor Brdarić, Dario Batnožić, Davorka Katarina Podnar, Dominik Tomljenović, Dragan Šević, Edin Safić, Goran Grgurač, Goran Groš, Maja Šikić, Marijan Bogatić,  Marijana Sović, Marijana Petrić, Marina Kasa, Marko Krička, Nenad Vukušić, Šaban Kadrić, Safeta Šabić, Slava Zemljić, Senka Filipović, Željko Guštin, Željko Prpić

Odbor GDCK Sisak:
Marko Krička, Dalibor Brdarić, Nenad Vukušić, Goran Grgurač, Marijan Bogatić
Predsjednik društva: Marko Krička
Dopredsjednik: Dalibor Brdarić
Likvidator: Marko Krička

Nadzorni odbor GDCK Sisak:
Goran Groš, Željko Guštin, Šaban Kadrić