Unutarnje ustrojstvo


HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Od 1993. Godine Hrvatski Crveni križ član je međunarodnog pokreta Crvenog križa koji broji 185 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SISAK

Djeluje od 1945. godine. Od tada pa do danas Gradsko društvo Crvenog križa Sisak svoje djelatnosti i misiju obavlja kroz različite programe koji se odvijaju u skladu s nacionalnim programima Hrvatskog Crvenog križa i potrebama lokalne zajednice.

Programi GDCK Sisak financirani su od Grada Siska.


Ulica kralja Tomislava 18 , 44000 Sisak (sjedište i uprava)
Gradski bazen - ŠRC Sisak – Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak (socijalne usluge za građane)
Tržnica Caprag H.N. Preporoda BB, 44000 Sisak (socijalna samoposluga GDCK Sisak)
Tel: 095 701 9176 (od ponedjeljka do petka od 8-16 sati)
E-mail: crvenikriz.sisak@gmail.comUNUTARNJE USTROJSTVO:

Ravnatelj - Igor Čičak , prof.

E-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com


Zamjenik ravnatelja - Filip Klipić

E-mail: klipicf@gmail.com


Poslovni tajnik ureda ravnatelja:

Davor Zlovolić

e-mail: tajnistvo.gdcksisak@gmail.com


Voditelj Odjela i Savjetovališta za djecu i mlade - Irena Barišić Milunić

E-mail: irena.mladez@gmail.com


Voditelj Odjela za azil i migracije

Službenik za zaštitu osobnih podataka i službenik za informiranje - Kamilia Alashe

E-mail: kamilia.gdck.sisak@gmail.com

E-mail: informiranje.gdck.sisak@gmail.com


Voditelj Službe za socijalne djelatnosti - Mirela Mihaljević

E-mail: mirela.gdck.sisak@gmail.com


Voditelj Odjela za treću životnu dob

Voditelj odjela za fondove i razvoj - Ivana Blažević

E-mail: blazevici957@gmail.com


Stručni referent Odjela za volontere - Donna Vranić

E-mail: donna.mladez@gmail.com


Stručni referent Odjela za dobrovoljno darivanje krvi - Željka Harčević

E-mail: zeljka.ddk.sisak@gmail.com


Voditelj Službe traženja - Ivana Radman

E-mail: iradman.gdck.sisak@gmail.com

Stručni referent za prvu pomoć - Rebeka Tubić

E-mail: rtubic.gdcksk@gmail.com


Stručni referent za zaštitu zdravlja - Mateja Marčinko

E-mail: zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com


Krizni događaj

Igor Čičak

Voditelj Službe za spašavanje života i djelovanje u katastrofama

Voditelj operacije “Potres Smž” na području odgovornosti GDCK Sisak

E-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com

Sara Vladić

Koordinator smještaja i volontera za krizni događaj “Potres Smž” GDCK Sisak

E-mail: koordinator.smjestaj.gdck.sisak@gmail.comSkupština GDCK Sisak:
Agan Velić, Božo Pinjuh, Dalibor Brdarić, Dario Batnožić, Davorka Katarina Podnar, Dominik Tomljenović, Dragan Šević, Edin Safić, Goran Grgurač, Goran Groš, Maja Šikić, Marijan Bogatić,  Marijana Sović, Marijana Petrić, Marina Kasa, Marko Krička, Nenad Vukušić, Šaban Kadrić, Safeta Šabić, Slava Zemljić, Senka Filipović, Željko Guštin, Željko Prpić

Odbor GDCK Sisak:
Marko Krička, Dalibor Brdarić, Nenad Vukušić, Goran Grgurač, Marijan Bogatić
Predsjednik društva: Marko Krička
Dopredsjednik: Dalibor Brdarić
Likvidator: Marko Krička

Nadzorni odbor GDCK Sisak:
Goran Groš, Željko Guštin, Šaban Kadrić