Unutarnje ustrojstvo

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
OD 1993. GODINE HRVATSKI CRVENI KRIŽ ČLAN JE MEĐUNARODNOG POKRETA CRVENOG KRIŽA KOJI BROJI 185 NACIONALNIH DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA I CRVENOG POLUMJESECA.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SISAK
Djeluje od 1945. godine. Od tada pa do danas Gradsko društvo Crvenog križa Sisak svoje djelatnosti i misiju obavlja kroz različite programe koji se odvijaju u skladu s nacionalnim programima Hrvatskog Crvenog križa i potrebama lokalne zajednice. GDCK Sisak djelatnosti obavlja u vlastitoj zgradi od 140 m2 u ulici kralja Tomislava 18, Sisak. Programi GDCK Sisak financirani su od Grada Siska.


Ulica kralja Tomislava 18 , 44000 Sisak (sjedište i uprava)

Gradski bazen - ŠRC Sisak – Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak (socijalne usluge za građane)

Tržnica Caprag H.N. Preporoda BB, 44000 Sisak (socijalna samoposluga GDCK Sisak)

Tel: 095 701 9176 (od ponedjeljka do petka od 8-16 sati)

E-mail: crvenikriz.sisak@gmail.comUNUTARNJE USTROJSTVO:

Ravnatelj GDCK Sisak:

Igor Čičak, prof.

E-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com


Zamjenik ravnatelja

Filip Klipić

E-mail: klipicf@gmail.com


Poslovni tajnik ureda ravnatelja

Petra Cavrić

E-mail: tajnistvo.gdcksisak@gmail.com


Voditelj Odjela i Savjetovališta za djecu i mlade

Irena Barišić Milunić

E-mail: irena.mladez@gmail.com


Voditelj Odjela za azil i migracije

Službenik za zaštitu osobnih podataka i službenik za informiranje

Kamilia Alashe

E-mail: kamilia.gdck.sisak@gmail.com

E-mail: informiranje.gdck.sisak@gmail.com


Voditelj Službe za socijalne djelatnosti

Mirela Mihaljević

E-mail: mirela.gdck.sisak@gmail.com


Voditelj Odjela za treću životnu dob

Ivana Blažević

E-mail: blazevici957@gmail.comStručni referent Odjela za volontere

Donna Vranić

E-mail: donna.mladez@gmail.com


Stručni referent Odjela za dobrovoljno darivanje krvi

Ivana Radman

E-mail: iradman.gdck.sisak@gmail.com


Stručni referent za prvu pomoć

Rebeka Tubić

E-mail: rtubic.gdcksk@gmail.com


Stručni referent za zaštitu zdravlja

Mateja Marčinko

E-mail: zastitazdravlja.gdcksk@gmail.com


Voditelj odjela za fondove i razvoj

Ivana Blažević

E-mail: blazevici957@gmail.comKrizni događaj

Igor Čičak

Voditelj Službe za spašavanje života i djelovanje u katastrofama

Voditelj operacije “Potres Smž” na području odgovornosti GDCK Sisak

E-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com


Sara Vladić

Koordinator smještaja i volontera za krizni događaj “Potres Smž” GDCK Sisak

E-mail: koordinator.smjestaj.gdck.sisak@gmail.com


Ivona Vaselek

Koordinator psihosocijalne podrške za krizni događaj “Potres Smž” GDCK Sisak

E-mail: koordinator.psp.gdck.sisak@gmail.com

Skupština GDCK Sisak:
Agan Velić, Božo Pinjuh, Dalibor Brdarić,Marko, Dario Batnožić, Davorka Katarina Podnar, Dominik Tomljenović, Dragan Šević, Edin Safić, Goran Grgurač, Goran Groš, Maja Šikić, Marijan Bogatić,  Marijana Sović, Marijana Petrić, Marina Kasa, Marko Krička, Nenad Vukušić, Šaban Kadrić, Safeta Šabić, Slava Zemljić, Senka Filipović, Željko Guštin, Željko Prpić

Odbor GDCK Sisak:
Marko Krička, Dalibor Brdarić, Nenad Vukušić, Goran Grgurač, Marijan Bogatić
Predsjednik društva: Marko Krička
Dopredsjednik: Dalibor Brdarić
Likvidator: Marko Krička


Nadzorni odbor GDCK Sisak:
Goran Groš, Željko Guštin, Štefica Tominović