Služba traženja

Slika: Služba traženja

Služba traženja kao osnovna djelatnost Crvenog križa spada uz prvu pomoć među najstarije aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu.

Od 1878. godine aktivno djelujemo u svim državama diljem svijeta, Služba traženja je danas organizirana na nacionalnom i međunarodnom planu i čini kompaktnu mrežu koja međusobno efikasno surađuje i koristi jedinstvenu metodologiju rada. Stalno proširujući sadržaj rada, Služba traženja osim u ratnim situacijama kada je u punoj funkciji, djeluje i u miru i pruža usluge građanima, primjerice u prirodnim katastrofama, velikim nesrećama i drugim izvanrednim situacijama.

Uz brojna iskustva u primarnim poslovima traženja u ratovima diljem svijeta i uspostavljanju veza među članovima obitelji razdvojenim u različitim životnim okolnostima, Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa dodala je i najteže iskustvo, traženje vlastitih građana stradalih i nestalih na svom tlu u tijeku Domovinskog rata.

Usluge koje građani mogu koristiti kroz djelatnost Službe traženja su:

  • traženje nestalih osoba
  • spajanje razdvojenih članova obitelji
  • prijem, obrada i distribucija obiteljskih poruka
  • zaprimanje, obrada i odgovori na upite Nacionalnih društava i pojedinaca koji se odnose na usluge Službe traženja
  • neposredno komuniciranje i izvješćivanbje obitelji o tijeku određenih postupaka, posebno o pristupanju identifikaciji posmrtnih ostataka i davanju krvi za DNA metodu
  • prikupljanju ante-mortalnih podataka
  • ishođenje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu ili na prisilnom radu za vrijeme II Svjetskog rata


Unutarnja organizacija Službe traženja razvila se u mrežu koja djeluje na svim nivoima organizacijskog ustroja Hrvatskog Crvenog križa i dostupna je svakom građaninu u mjestu gdje živi ili se privremeno nalazi, tako da neposredno može koristiti njene usluge.

Suradnja i zajedništvo u radu Službi traženja ostvaruje se i na međunarodnom planu, ako se traženje odnosi na podatke i osobe koje su izvan granica naše zemlje. U tim slučajevima Nacionalni ured Službe traženja kao nadležan kontaktira direktno s Nacionalnim Službama traženja određene zemlje ili Međunarodnom Službom traženja u Arolsenu i Središnjim uredom za traženje u Ženevi. Takva suradnja i zajedništvo u radu Službi traženja omogućuje da se sazna sudbina neke osobe bez obzira nalazi li se u zemlji ili izvan granica naše zemlje.

Osnovni akti na kojima se temelji rad i mandat Službe traženja su Ženevske konvencije i Dopunski protokoli a koji se bave zaštitom vojnika i civila tijekom ratnih zbivanja ili drugih oružanih sukoba.