Pomoć u kući

ODJEL ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB / POMOĆ U KUĆI


Starenje je neminovan proces koji se odvija tijekom čitavog života a uključuje fizičke, mentalne i psihičke promjene kod pojedinca. Ove promjene su kod osoba treće životne dobi vrlo izražene kroz smanjenje njihovih tjelesnih i duševnih sposobnosti a što kao rezultat ima sve veću ovisnost ovih osoba o drugima kako bi zadovoljile vlastite potrebe.

Činjenica je da se životni vijek produljuje. S produljenjem životnog vijeka raste i udio starijeg stanovništva u društvu a time i zahtjev za podizanjem kvalitete života ove populacije. Znatan dio starijih osoba nije u stanju samostalno zadovoljiti svoje potrebe a istovremeno želi svoju starost provesti u poznatom okruženju vlastitih domova. S druge strane kapaciteti domova za starije i nemoćne osobe nisu dostatni. Ovo ukazuje na sve veću potrebu za pružanjem izvaninstitucionalnog oblika skrbi starijim osobama koji bi im uz adekvatnu skrb pružio i osjećaj sigurnosti i dostojanstva.

Iz ovog razloga Gradsko društvo Crvenog križa Sisak provodi Program pomoći u kući unutar kojeg o korisnicima brine šest gerontodomaćica.

PROGRAM POMOĆI U KUĆI
Program pomoći u kući u financiran je od strane grada Siska koji je prepoznao važnost skrbi o populaciji treće životne dobi. Program je namijenjen osobama koje su narušenog zdravstvenog stanja i ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe a pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Program se provodi na užem i širem području grada kao i naselja Željezara, Galdovo, Odra, Žabno, Greda, Budaševo, Topolovac i njime je obuhvaćeno godišnje 100-tinjak korisnika. Program je prvenstveno namijenjen osobama otežanog materijalnog stanja, ali je uz sufinanciranje dostupan i osobama nešto boljeg materijalnog stanja. Dio korisnika prima usluge temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb po kojem im je utvrđeno pravo na pomoć u kući.

Usluge unutar Programa pomoći u kući pružaju se starim, nemoćnim i bolesnim osobama koji nemaju članova uže obitelji koji brinu o njima, ali su dostupne i osobama koje imaju djecu koja nisu u mogućnosti dovoljno brinuti o roditeljima iz razloga što ne žive u blizini, zaposleni su i sl., a sufinanciraju se prema kriterijima GDCK Sisak.

Program obuhvaća: – dovoz toplih obroka i usluge pomoći u kući.

DOVOZ TOPLIH OBROKA DO DOMOVA KORISNIKA

Prioritet pri dobivanju toplih obroka imaju:
Bolesne i nemoćne osobe
Samačka staračka domaćinstva koja nemaju članova uže obitelji u blizini koji brinu o njima
Osobe s niskim primanjima
Osobe koje nemaju potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju


Plaćanje toplih obroka:
Osobe koje imaju primanja do 2.400 kn - besplatno
Osobe koje imaju primanja od 2.400 do 3.000 kn - 38 kn / obrok (30 kn ručak + 8 kn dovoz)
Osobe koje imaju primanja veća od 3.000 kn - 41 kn /obrok (30 kn ručak + 11 kn dovoz)
Dodatni član kućanstva s prihodom do 1.900 kn ima pravo na besplatan obrok, odnosno ukupna primanja kućanstva se zbrajaju.
Navedeni kriteriji vrijede za osobe koje nemaju dijete ili je dijete nezaposleno ili bolesno.

II.

Osobe koje imaju primanja do 3.000 kn - 38 kn / obrok (30 kn ručak + 8 kn dovoz)
Osobe koje imaju primanja veća od 3.000 kn - 41 kn / obrok (30 kn ručak + 11 kn dovoz)
Navedeni kriteriji vrijede za osobe koje imaju dijete koje ima vlastita primanja.
Ukoliko osoba ima potpisan ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju može dobiti ručak isključivo uz plaćanje po cijeni od 41 kn.

USLUGE POMOĆI U KUĆI

Usluge pomoći u kući obuhvaćaju:
Pomoć teže pokretnim osobama u pružanju osobne higijene (kupanje, presvlačenje pelena, rezanje noktiju, šišanje, brijanje, pomoć oko oblačenja)
Pospremanje prostora, briga oko održavanja higijene rublja, peglanje
Pranje rublja u prostoru Crvenog križa za osobe koje nemaju gdje drugdje riješiti pitanje higijene rublja (osobe nemaju perilicu rublja ili nemaju vodu u kućanstvu)
Nabava prehrambenih namirnica i drugih potrepština
Priprema obroka u kućanstvima korisnika
Podizanje lijekova iz ljekarne i uputnica od liječnika
Plaćanje režijskih računa
Pomoć pri rješavanju administrativnih pitanja
Mjerenje krvnog tlaka
Razgovor i druženje sa volonterima u kućanstvima i u gradu
Dostava paketa hrane, higijenskih potrepština i odjeće osobama koje žive u otežanim socioekonomskim prilikama
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb, liječnicima, Zavodom za javno zdravstvo i drugim relevantnim institucijama
Druge svakodnevne potrebe

Korisnicima Programa omogućene su vježbe s fizioterapeutom i medicinska masaža kroz Odjel za zaštitu zdravlja.

Kriteriji sufinanciranja od strane korisnika:

SAMAČKA DOMAĆINSTVA
Osobe koje imaju primanja do 2.500 kn - besplatno
Osobe koje imaju primanja od 2.500 do 3.200 kn - participiraju sa 110 kn / mjesečno
Osobe koje imaju primanja od 3.200 do 4.200 kn - plaćaju 40 kn / dolazak
Osobe koje imaju primanja od 4.200 do 5.200 kn - plaćaju 50 kn / dolazak
Osobe koje imaju primanja iznad 5.200 kn - plaćaju 60 kn / dolazak


DVOČLANA DOMAĆINSTVA
Osobe koje imaju primanja do 3.500 kn - besplatno
Osobe koje imaju primanja od 3.500 do 4.200 kn - participiraju sa 120 kn / mjesečno
Osobe koje imaju primanja od 4.200 do 5.200 kn - plaćaju 40 kn / dolazak
Osobe koje imaju primanja od 5.200 do 6.200 kn - plaćaju 50 kn / dolazak
Osobe koje imaju primanja iznad 6. 200 kn - plaćaju 60 kn / dolazak


(dolazak obuhvaća sat vremena boravka kod korisnika)

Ako osoba ima dijete koje ima vlastita primanja ili potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju može primati usluge pomoći u kući isključivo uz plaćanje prema sljedećim kriterijima:

SAMAČKA DOMAĆINSTVA
Osobe koje imaju primanja do 3.200 kn - plaćaju 40 kn / dolazak
Osobe koje imaju primanja od 3.200 do 4.200 kn - plaćaju 50 kn / dolazak
Osobe koje imaju primanja iznad 4.200 kn - plaćaju 60 kn / dolazak


DVOČLANA DOMAĆINSTVA
Osobe koje imaju ukupna primanja do 4.200 kn - plaćaju 40 kn / dolazak
Osobe koje imaju ukupna primanja od 4.200 do 5.200 kn -  plaćaju 50 kn / dolazak
Osobe koje imaju ukupna primanja iznad 5.200 kn - plaćaju 60 kn / dolazak

(dolazak obuhvaća sat vremena boravka kod korisnika)


Ugovor pruženje usluga- pomoć u kući