Pomoć u kući

ODJEL ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB / POMOĆ U KUĆI

PROGRAM POMOĆI U KUĆI

Program pomoći u kući financiran je od strane Grada Siska koji je prepoznao važnost skrbi o populaciji treće životne dobi.

Program je namijenjen osobama koje su narušenog zdravstvenog stanja i ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe a pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Program se provodi na užem i širem području Grada kao i naselja Caprag, Galdovo, Odra, Žabno, Greda, Budaševo, Topolovac. Program je prvenstveno namijenjen osobama otežanog materijalnog stanja, ali je uz sufinanciranje dostupan i osobama nešto boljeg materijalnog stanja. Dio korisnika prima usluge temeljem rješenja Zavoda za socijalni rad po kojem im je utvrđeno pravo na pomoć u kući.

Usluge unutar Programa pomoći u kući pružaju se starim, nemoćnim i bolesnim osobama koji nemaju članova uže obitelji koji brinu o njima, ali su dostupne i osobama koje imaju djecu koja nisu u mogućnosti dovoljno brinuti o roditeljima iz razloga što ne žive u blizini, zaposleni su i sl., a sufinanciraju se prema kriterijima GDCK Sisak.

Program obuhvaća: – dovoz toplih obroka i usluge pomoći u kući

1. DOVOZ TOPLIH OBROKA DO DOMOVA KORISNIKA

Prioritet pri dobivanju toplog obroka imaju:

  • Bolesne i nemoćne osobe
  • Samačka staračka domaćinstva koja nemaju užih članova obitelji u blizini koji brinu o njima
  • Osobe koje nemaju potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju (ali nije isključeno da i osobe koje su potpisale ovakav ugovor mogu dobiti topli obrok ako im je potreban ali isključivo uz plaćanje po punoj cijeni)
  • Osobe s niskim primanjima

- Osoba nema potpisan Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju i nema dijete koje ima vlastita primanja

FINANCIRANJE TOPLOG OBROKA

Prihodi do 318,53 €
BESPLATNO
Prihodi od 318,53 € do 398,17 €

5,20 €
Obrok 4,00 €
Dovoz 1,20 €
Prihodi iznad 398,17 €

5,50€
Obrok 4,00 €
Dovoz 1,50 €


- Osoba ima dijete koje ima vlastita primanja

Prihod do 398,17 €
5,20 €
Obrok 4,00 €
Dovoz 1,20 €
Prihod iznad 398,17 €
5,50 €
Obrok 4,00 €
Dovoz 1,50 €


Dodatni član kućanstva s prihodom do 252,17 €  plaća ručak 5,20 € odnosno ukupna primanja kućanstva se zbrajaju na sljedeći način:

Zajednički prihod do 650,34 € 5,20 € za drugi obrok se ne naplaćuje dostava
Iznad 650,34 €
5,50 € za drugi obrok se ne naplaćuje dostava


- Ukoliko osoba ima potpisan Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, može dobiti topli obrok isključivo uz plaćanje po cijeni od 5,50 €2. USLUGE POMOĆI U KUĆI

Usluge Programa Pomoći u kući uključuju sljedeće:

  • Organiziranje prehrane (nabava namirnica, pomoć u pripremi jednostavnih obroka higijena posuđa)
  • Obavljanje drugih svakodnevnih potreba (plaćanje režija, nabava lijekova, mjerenje krvnog tlaka, pomoć pri rješavanju administrativnih pitanja, donošenje ogrjeva i sl.)


- Osoba nema potpisan Ugovor o doživotnom ili do smrtnom uzdržavanju i nema dijete koje ima vlastita primanja:

SAMAČKA DOMAĆINSTVA
Prihodi do 331,81 €
BESPLATNO
Prihodi od 331,81 €  do 424,71€ 16,00 € MJESEČNO
Prihodi od 424,71 € do 557,44 € 5,50 €  PO DOLASKU
Prihodi od 557,44 € do 690,16 € 6,65 € PO DOLASKU
Prihodi iznad 690,16 € 8,00 € PO DOLASKU


DOMAĆINSTVA S VIŠE ČLANOVA – DVOČLANO DOMAĆINSTVO
Ukupni prihodi do 464,53 € 
BESPLATNO
Ukupni prihodi od 464,53 €  do 557,44 € 6,00 €  MJESEČNO
Ukupni prihodi od 557, 44 €  do 690,16 € 5,50 €  PO DOLASKU
Ukupni prihodi od 690,16 €  do 822,88 € 6,65 €  PO DOLASKU
Ukupni prihodi iznad 822,88 € 8,00 €  PO DOLASKU- Osoba ima potpisan Ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ima dijete koje ima vlastita primanja:

SAMAČKA DOMAĆINSTVA
Prihodi do 424,71 € 5,50 €  PO DOLASKU
Prihodi od 424,71 €  do 557,44 € 6,65 €  PO DOLASKU
Prihodi iznad 557,44 € 8,00 €  PO DOLASKU
DVOČLANA DOMAĆINSTVA
Prihodi do 557,44 € 5,50 €  PO DOLASKU
Prihodi od 557,44 €  do 690,16 € 6,65 €  PO DOLASKU
Prihodi iznad 690,16 € 8,00 €  PO DOLASKU


(dolazak obuhvaća sat vremena boravka kod korisnika)


Ugovor pruženje usluga- pomoć u kući