Prva pomoć

Slika: Prva pomoć

TEČAJEVI PRVE POMOĆI I ZAŠTITE NA RADU

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost koju Crveni križ provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ provodi u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20) odnosno javnim ovlastima definiranima u članku 8. točkama 7., 8., 9. i 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Prva pomoć je skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj osobi ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće prije dolaska ekipe hitne pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika. Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod ozlijeđene osobe ili naglo oboljele osobe.

Zašto je važno znati prvu pomoć?
Nesreće se događaju svakodnevno, u kući, na poslu, u školi, na cesti, tijekom zabave, odmora ili bavljenja sportom. U porastu je broj oboljelih od naglo nastupajućih kardiovaskularnih bolesti, kao i broj ekoloških, prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih katastrofa.

Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće.

Ona započinje spašavanje života i zbrinjavanje ozlijeđenog ili naglo oboljelog. Budući da o pravilnosti postupaka prve pomoći ovisi daljnji tijek i uspješnost zbrinjavanja, znanje pružanja prve pomoći postaje sve značajnije u očuvanju života i zdravlja pojedinca i cijele zajednice.

TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE U AUTO ŠKOLAMA
Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

Tečaj se održava u popodnevnim satima tijekom 3 dana. Cijena tečaja iznosi 59,73 € .

TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NA RADU
Provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83). Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Cijena tečaja iznosi 79,63 € po kandidatu.