Odjel za humanitarnu djelatnosti

Slika: Odjel za humanitarnu djelatnosti

SOCIJALNA SAMOPOSLUGA

Humanitarna djelatnost je jedna od osnovnih zadaća Crvenog križa koja se provodi u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 128/10).

Humanitarna djelatnost usmjerena je na prikupljanje materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama s ciljem podmirivanja osnovnih životnih potreba, pri čemu se misli na poboljšanje kvalitete života, zdravlja, smještaja stanovanja, prehrane, uvjeta školovanja i drugu pomoć koja se po svojoj naravi može smatrati humanitarnom.

Humanitarna pomoć pruža se svim osobama koje se nalaze u stanju potrebe za ovakvom pomoći neovisno o njihovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, dobi ili drugim osobinama.

Sva humanitarna pomoć usmjerena je na ublažavanje ljudske patnje, posebno u izvanrednim situacijama kao što su elementarne nepogode kada Odjel humanitarne pomoći izlazi na teren i intervenira sukladno situaciji.

Dio humanitarne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Sisak je i socijalna trgovina otvorena u veljači 2015. godine. Poučeni iskustvima drugih, procjenjujući naše okolnosti, mogućnosti i potrebe cijeli projekt otvaranja socijalne trgovine ima funkciju pilot projekta, te ćemo u narednom periodu procjenjivati njegovu korisnost i održivost.

Socijalna trgovina nalazi se na Tržnici Caprag.


Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i izvanrednih situacija.

Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija „Solidarnost na djelu“. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra koja se potom dijele osobama u potrebi na svome području, a prema mogućnostima solidarno se pomaže i drugim društvima Crvenog križa.