Zaštitu osobnih podataka (GDPR)


Gradsko društvo Crvenog križa Sisak vodi obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).


Službenik za zaštitu osobnih podataka (GDPR)

Kamilia Alashe

E-mail: kamilia.gdck.sisak@gmail.com