Volontiranje

Slika: Volontiranje

KOLIKO JE NEKI ČOVJEK VRIJEDAN ZA SVOJU ZAJEDNICU OVISI, U PRVOM REDU, O TOME KOLIKO SU NJEGOVI OSJEĆAJI, MISLI I DJELA USMJERENI NA UNAPREĐIVANJE ŽIVOTA DRUGIH LJUDI…

ALBERT EINSTEIN

U svibnju 2007. godine u RH donesen je Zakon o volonterstvu (N.N., broj 58/07) u kojem se VOLONTIRANJEM smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja, vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

CRVENI KRIŽ:

“Volontiranje nije viđeno kao dodatak, periferni element dodan na jezgru rada agencije, već kao čvrsta točka, vodeći princip na kojem se temelji rad Crvenog križa.“

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak provodi niz programa unutar kojih omogućava svim zainteresiranim ljudima, a posebno mladima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući svoje vještine i učeći nove. Kroz sve svoje aktivnosti uključujemo svoju mrežu volontera aktiviranu kroz Podmladak u Osnovnim školama, Klubove mladih Srednjih škola i volontere srednje i treće životne dobi. Prema potrebama pojedine djelatnosti i aktivnosti volonteri se obučavaju i uključuju u provedbe programa. Volonterski program GDCK Sisak sastavni je dio Humanitarnog programa kao redovne djelatnosti.

UKOLIKO ŽELITE, IMATE VREMENA I INTERESA MOŽETE VOLONTIRATI U GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA SISAK gdje kroz volontiranje, uz osobno ispunjenje i osjećaj davanja, možete kao dio grupe volontera dobiti mogućnost za razvoj kao i besplatne seminare.


Neke od glavnih motivacija za volontiranje:

VRIJEDNOSTI  nekim ljudima volontiranje omogućuje da djeluju u skladu s osobnim uvjerenjem

RAZUMIJEVANJE za druge, volontiranje ima funkciju u propitivanja i shvaćanja, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili sami sebe

KARIJERA nekim ljudima volontiranje omogućuje da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju karijere

DRUŠTVO za neke volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi

POŠTOVANJE volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom

ZAŠTITA volontiranje može poslužiti pojedincima da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili osamljenosti

Bez obzira na motive važno je naglasiti da ljudi volontiraju iz raznih interesa koji uključuju osobne interese isto toliko koliko i altruizam, sto znači da volontiranje omogućava zadovoljenje najrazličitijih potreba.

Promicanjem volonterizma i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada kroz ovaj Volonterski program GDCK Sisak ima namjeru doprinijeti rješavanju problema, zadovoljavanju potreba i razvoju pojedinaca, grupa, zajednica i društva u cjelini.

GDCK Sisak ima osnovane klubove mladeži u srednjim školama i klubove podmlatka u osnovnim školama kroz koje se djeca i mladi mogu uključiti različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina i razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja.