Nacionalna društva

NACIONALNA DRUŠTVA


Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, uz Međunarodni odbor Crvenog križa i Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, sastavnica su Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Kad Međunarodni odbor Crvenog križa prizna nacionalno društvo, ono postaje članica Međunarodnog pokreta i može se prijaviti u članstvo Međunarodne federacije.

Nacionalna društva su aktivna na području humanitarnog djelovanja, provode zdravstvene i socijalne programe i pružaju pomoć u slučaju katastrofa. U slučaju oružanog sukoba i nasilja, nacionalna društva pružaju pomoć osobama u potrebi.


U skladu sa strategijom Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalna društva se u svom djelovanju usredotočavaju na četiri glavna područja:
– promicanje temeljnih načela Pokreta i humanih vrednota;
– odgovor na katastrofe;
– pripremu za djelovanje u katastrofama i
– zdravlje i skrb u zajednici.