Spašavanje života i djelovanje u katastrofama

Slika: Spašavanje života i djelovanje u katastrofama

SLUŽBA ZA SPAŠAVANJE ŽIVOTA I DJELOVANJE U KATASTROFAMA

Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa članovi su kriznih stožera na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se na lokalnoj razini kroz osposobljavanje gradskih i županijskih interventnih timova. Svaki član usvaja osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta.

Dio Službe za pripremu i odgovor na katastrofe je i Program psihosocijalne pomoći.

Psihosocijalna podrška

Proces fizičkog i psihičkog osnaživanja pojedinca, njegove obitelji i socijalnog okruženja kako bi u sebi i svojoj okolini pronašao ili stekao snage i načine za uspješno suočavanje sa stresom i brže se uključio u svakodnevni život. Pružanje rane i adekvatne psihosocijalne podrške može spriječiti da se bol i patnja izazvane kriznim događajem razviju u ozbiljnije psihološke poremećaje.

“Psihosocijalne intervencije u zajednici su sve aktivnosti koje pomažu u normalizaciji društvenog, obiteljskog i individualnog psihosocijalnog funkcioniranja u zajednici pogođenoj nesrećom.”