Azil i migracije

Slika: Azil i migracije

ODJEL ZA AZIL I MIGRACIJE

Hrvatski Crveni križ, Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak uz suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova, UNHCR-om, IOM-om provodi program psihosocijalne pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite. Program pomoći i zaštite nastoji odgovoriti na psihosocijalne, edukativne i humanitarne potrebe tražitelja međunarodne zaštite.

Osim direktnog rada s tražiteljima međunarodne zaštite, posebna se pažnja posvećuje aktivnostima s lokalnom zajednicom u cilju prevencije ksenofobije, senzibilizacije i međusobnog povezivanja tražitelja međunarodne zaštite i lokalnog stanovništva čime se općenito doprinosi boljem suživotu, sigurnosti i uspješnijoj integraciji.

GDCK SISAK posebnu pažnju i pomoć usmjerava na podršku osobama pod međunarodnom zaštitom u okviru programa integracije. Program integracije Gradskog društva Crvenog križa Sisak provodi se od siječnja 2018. kao odgovor na potrebu korisnika za dodatnom podrškom prilikom suočavanja s poteškoćama u svakodnevnom životu tijekom razdoblja integracije.

Potkraj 2020. godine Hrvatski Crveni križ ušao je u partnerstvo s Hrvatskim Crvenim križem i Crvenim križem Karlovac, u projektu koji financira Europska unija „Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem uključivih socijalnih usluga"  koje obuhvaća razdoblje 15.11.2020. do 15.05.2022.

GDCK Sisak pruži asistencija uključuje:

  1. Liječnički pregledi.
  2. Pomoć roditeljima oko toga što je povezano sa školama u popunjavanju podataka i svemu što se odnosi na njihove djece u školi.
  3. Pratiti azilante u vladinim odjelima kako bi pribavili potrebne dokumente.
  4. U potrazi za poslom.
  5. Pomoć vezanom za socijalnu skrb.

Aktivnosti su financirane izravno iz projekata Europske unije, Fonda za migracije i azil, a dijelom i od strane Grada Sisak.