Akcija dobrovoljnjog darivanja krvi 1.4.2022 - Sunja

Slika: Akcija dobrovoljnjog darivanja krvi 1.4.2022 - Sunja

Akcija dobrovoljnjog darivanja krvi 1.4.2022 - Sunja


Akcija dobrovoljnjog darivanja krvi 01.04.2022 od 15h do 17h

-Trg Kralja Tomislava 4a (Vatrogasni dom Sunja)