ZAŽELI –Javni poziv za iskaz interesa za uključenje korisnika u projekt „OKRENI PEDALU, POKRENI PROMJENU 4“

Slika: ZAŽELI –Javni poziv za iskaz interesa za uključenje korisnika u projekt „OKRENI PEDALU, POKRENI PROMJENU 4“

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,


Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0369 za projekt „OKRENI PEDALU, POKRENI PROMJENU 4“, potpisanog dana 09. travnja 2024. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Sisak objavljuje:


JAVNI POZIV
za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim
osobama i osobama s invaliditetom.Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i
osobama s invaliditetom uključuje:
-Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
-Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora,
donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava
lijekova i drugih potrepština i dr.)
-Održavanje osobne higijene
-Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
-Podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 
Usluga je za korisnike dostupna u razdoblju od 23. srpnja 2024. do 23. studenog 2026.
godine.
Napomena: usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s
invaliditetom ne pruža se svaki dan u tjednu već ovisi o potrebama svakog korisnika.
 
Uvjeti za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu:


OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
- koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (u kojem je samo jedan član pripadnik
ciljane skupine) ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici
ciljnih skupina ovog Poziva)
- čiji mjesečni prihodi:
1. za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne
mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi
uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao
podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta*
2. za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne
mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi
uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao
podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta*
3. za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne
mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi
uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao
podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta*
- koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora
– usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne
asistencije koju pruža videći pratiteljODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)
- koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (u kojem je samo jedan član pripadnik
ciljane skupine) ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici
ciljnih skupina ovog Poziva)
- koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
-koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora
– usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne
asistencije koju pruža videći pratitelj
- čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja
ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 
Za prijavu na ovaj Poziv radi ostvarivanja prava korištenja usluge potpore i podrške u
svakodnevnom životu potrebno je dostaviti:
 
OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
1. Ispunjen Prijavni obrazac i Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova
kućanstva (u fizičkom obliku dostupno u Gradskom društvu Crvenog križa Sisak na
adresi Ulica kralja Tomislava 18, 44 000 Sisak, u digitalnom obliku na početnoj stranici
LINK
2. Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične
vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
3. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka (u slučaju dvočlanog
kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana)**
 
ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)
1. Ispunjen Prijavni obrazac i Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova
kućanstva (u fizičkom obliku dostupno u Gradskom društvu Crvenog križa Sisak na
adresi Ulica kralja Tomislava 18, 44 000 Sisak, u digitalnom obliku na početnoj
stranici  LINK
2. Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične
vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
3. Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za
vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u
kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih
sposobnosti

4. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka (u slučaju dvočlanog
kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana)**
 
NAPOMENE:
- Osobe koje iskažu interes za uslugom bit će provjerene pri Hrvatskom zavodu
za socijalni rad gdje će se tražiti potvrda da ne koriste slične ili iste usluge (pomoć u
kući, boravak, organizirano stanovanje, smještaj, osobna asistencija koju pruža
osobni asistent i osobna asistencija koju pruža vidjevši pratitelj) te da roditelj ili drugi
član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status
njegovatelja za brigu o njoj.
- U slučaju dvočlanog kućanstva u kojem su oba člana pripadnici ciljne
skupine (osoba starija od 65 godina ili odrasla osoba s invaliditetom), za oba člana
kućanstva potrebno je dostaviti Potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i
primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više
godina mirovinskog staža. Isto vrijedi za višečlana kućanstva.
 
Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u razdoblju od 27. svibnja 2024. te su
trajno otvorene do završetka provedbe projekta radnim danom u vremenu od 9 do 15
sati.
Traženu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeće načine:
- putem e-maila zazeli.gdck.sisak@gmail.com
- osobno u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Sisak na adresi Ulica kralja
Tomislava 18, 44 000 Sisak
- poštom na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sisak
Ulica kralja Tomislava 18
44 000 Sisak
Na omotnici navesti: Prijava na projekt „Zaželi – OKRENI PEDALU, POKRENI PROMJENU 4“
Pošiljke dostavljene poštom trebaju imati jasno istaknut datum i točno vrijeme slanja (što
trebate zatražiti u poštanskom uredu)
 
Prijave će se razmatrati redoslijedom prema datumu i vremenu slanja. Sve prijave moraju
sadržavati potpunu propisanu dokumentaciju, u suprotnome neće biti razmatrane. Zbog
ograničenog broja korisnika koji mogu sudjelovati u projektu, sve zainteresirane pozivamo
da svoje prijave pošalju potpune i što prije nakon objave ovog poziva.


Sve potrebne informacije vezane uz prijavu možete pronaći na početnoj
stranici www.crvenikrizsisak.hr , dobiti ih telefonskim putem na broju 095 701 91 76 ili
099 438 5672  ili elektroničkom poštom na adresi zazeli.gdck.sisak@gmail.com

PRIJAVNI OBRASCI:
LINK na Izjava članova zajedničkog kućanstva
LINK na Prijavni obrazac Zaželi


*Podatak o prosječnoj starosnoj mirovini za 40 i više godina mirovinskog staža dostupan je na
mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(HZMO) https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 (2024. | Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje). U Izvješću „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“,
relevantan podatak nalazi se u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku „Prosječna
starosna mirovina prema ZOMO-u s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ (u dijelu tablice bez
međunarodnih ugovora). Npr. prosječna starosna mirovina prema Zakonu o mirovinskom
osiguranju (ZOMO) s mirovinskim stažem od 40 i više godina u veljači 2024. godine iznosila je
820,35 eura. Ako Vam je potreban iznos od 120% spomenute prosječne starosne mirovine, na
kalkulatoru zbrojite 820,35 sa 120% ili 820,35 pomnožite s 1,20 i umnožak dodajte početnom
iznosu (820,35).
**Potvrda porezne uprave o dohotku i primicima u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti
projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u
aktivnosti projekta. Ako se prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža
uveća u odnosu na mjesec kada je prijava zaprimljena, a u slučaju da je osoba prihvaćena kao
korisnik Projekta, nužno je dostaviti novu Potvrdu porezne uprave o dohotku i primicima s
datumom početka provedbe projektnih aktivnosti, odnosno usluge (23. srpnja 2024.). Potvrdu
porezne uprave o dohotku i primicima možete zatražiti putem sustava ePorezna ili u područnom
uredu Porezne uprave, ovisno o Vašem mjestu stanovanja.


JAVNI POZIV