Javna nabava – Obavijest o nadmetanju

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak pokrenulo je otvoreni postupak Javne nabave osobne radne odjeće, zaštitne opreme i mobilnih rasvjetnih tijela


Gradsko društvo Crvenog križa Sisak pokrenulo je otvoreni postupak Javne nabave osobne radne odjeće, zaštitne opreme i mobilnih rasvjetnih tijela. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, oznaka objave 2023/S 0F2-0009720 dana 07.03. 2023. godine. Rok za podnošenje ponuda je 28.03.2023. g. do 10 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7298405

Obavijest o nadmetanju