Osnovni stupanj edukacije volontera

Slika: Osnovni stupanj edukacije volontera

Dana 07.07.2023.g održan je osnovni stupanj edukacije volontera.


Dana 07.07.2023.g održan je osnovni stupanj edukacije volontera.

Naši volonteri "Kluba mladih" su prošli osnovni stupanj edukacije volontera gdje su se upoznali s teorijskim dijelom povijesti i djelovanja Crvenog križa te volonterstva i praktičnog dijela osnova pružanja prve pomoći.

/o_358442235_591545109804027_5379537324317793468_n_20230718102513.jpg
/o_358442235_591545109804027_5379537324317793468_n_20230718102513.jpg
/o_358571761_591545199804018_5536399003384213317_n_20230718102513.jpg
/o_358571761_591545199804018_5536399003384213317_n_20230718102513.jpg
/o_358587719_591545243137347_3420369641709513470_n_20230718102513.jpg
/o_358587719_591545243137347_3420369641709513470_n_20230718102513.jpg
/o_358592850_591545139804024_13474620238629295_n_20230718102513.jpg
/o_358592850_591545139804024_13474620238629295_n_20230718102513.jpg